Her vil jeg

bygge bo leve

Bærekraftige arbeidsmuligheter i spennende fagmiljøer.

Velkommen til Herøya!

Herøya i Porsgrunn kommune er kanskje et av de mest spennende steder å etablere seg i landet i dag. Med bærekraftige arbeidsmuligheter og kort vei til trivelige omgivelser, ligger alt til rette for en spennende fremtid i Vestfold og Telemark.

Innovasjonsbyen på Herøya er en del av Siva, som tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.

Kontrastfylte opplevelser

Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en region med mer enn 425.000 innbyggere fordelt på 23 kommuner. Fylket er stort og mangfoldig, med kystlinje og maritimt miljø, gjennom industriområder, kulturlandskap til høyfjell.

Hovedsete for fylket er i Skien.

Grenlandsbrua
Telemark fylke

Fakta om fylket

  • 15 byer
  • flere enn 45 000 bedrifter
  • 16 300 elever
  • 3500 lærlinger
  • 1019 kilometer kystlinje
  • 715 kvadratkilometer jordbruksareal
  • 312 kulturhistoriske bygninger

Å leve

Det er godt å leve i vår region. Det er relativt lav arbeidsledighet, og forholdene er lagt godt til rette for dine barn. Det er et godt barnehagetilbud i fylket, og flere grunnskoler og spesialskoler. Vi er stolte av å ha flere høyskoler og universiteter.

Å bo

Vestfold og Telemark er landets sjette største region, men lavere befolkningsvekst enn de fleste andre regioner i landet. Det er bykommunene og tettstedene som har størst vekst, mens flere av distriktskommunene har hatt nedgang i folketallet. I årene som kommer vil andelen eldre øke mye, særlig i distriktene.

Venninner
Smietangen og Langesund
Utsikt i Skien by
Porsgrunns kommunevåpen

Porsgrunn kommune

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen omfatter de tidligere bykommunene Brevik og Porsgrunn og landkommunen Eidanger. Porsgrunn grenser i nord til Skien og Siljan, i øst mot Larvik i Vestfold, og i vest mot Bamble.

Skiens kommunevåpen

Skien kommune

Skien er en by og en kommune i Vestfold og Telemark fylke, og er administrasjonssentrum i fylket. Skien var administrasjonssenter i den provinsen som gikk under navnene Skiensysla, Bratsberg len, Bratsberg amt og Telemark fylke fra middelalderen til 2020.

Bambles kommunevåpen

Bamble kommune

Bamble er en kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen omfatter byene Stathelle, Langesund og tettstedet Herre. Kommunens administrative senter ligger i Langesund, som også er åsted for de største delene av kommunens kultur og idrettsliv.

Gründerglede

Vekst i Grenland

Det er godt å være gründer i vår region. Flere instanser jobber for å hjelpe deg som har gode ideer, produkter eller tjenester opp og fram. Vekst i Grenland jobber for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland.

Teknologi

Rom for Herøya

Bli med på reisen

Historien om Herøya er spennende og av nasjonal interesse. I erindringsboka «UT. Fra en oppvekst i forrige århundre» av historikeren Harald Berntsen, gis en beskrivelse av hendelser og miljøer på Herøya fra familien flyttet dit i 1951 rett før han skulle begynne på skolen og fram til 1960. 

Boka forklarer blant annet hvordan de forskjellige boligområdene på Herøya var relatert til status og hierarki i Hydrosamfunnet. Selv bodde Berntsens familie i leilighet i Torggata, på selve halvøya Herøya, vest for Gunnekleivfjorden, i en nyoppført firemannsbolig som faren hadde blitt tildelt som belønning for at han hadde gjennomført et blysveisekurs i Tyskland.

Spørsmål og svar

På Herøya er det rom for de aller fleste. Halvøya har blitt et spennende cluster for teknologiutvikling og gründervirksomhet, og er  nært knyttet til forskning og høyskolemiljø.

Porsgrunn og deler av Skien regnes for et av landets billigste sted å skaffe seg bolig. Her er det gode vekstforhold, og stadig flere småbarnsfamilier etablerer seg eller flytter hjem til regionen.

Vår region er blant de som har størst politisk enighet om nyetablering og utvikling. Seneste store aktør som kommer til regionen, er Google, med et stort anlegg nord for Skien.

LEDIGE LOKALER

Vi tilpasser lokalene til din bedrift

Innovasjonsbyen tilbyr alt fra kontorer, laboratorier, FoU, test- og utviklingsarena til lokaler for produksjon. Hos oss er det rom for å boltre seg i dine ønsker og dine krav. Ikke sett begrensninger – tenk muligheter!

Kontakt