Hopp til innhold
Tester sensorer i den Digitale Fabrikken på Herøya

Tester sensorer i den Digitale Fabrikken på Herøya: Fagstudenter lærer, tester og demonstrerer digital produksjon i Fagskolen Vestfold Telemarks fullt operative testanlegg og læringslab, «Den Digital Fabrikken», på studiested Innovasjonsbyen Herøya, Porsgrunn. fv. Kristoffer Sletvik, Bjørnar Haaland og Katrine Willer Strand til høyre.

Det er fortsatt ledige plasser på studiet. Skolen har overtatt inntaket, søk her og meld deg på interesseskjemaet. Vi sender deg deretter nødvendig info. Forutsatt av ledige plasser, er det løpende inntak fram til 1. september.

Vil du lykkes i grønt skifte? Snakk med oss i Den Digitale Fabrikken på Herøya i Porsgrunn.

Den Digitale Fabrikken byr på «best practice» på digitalisering og sømløs informasjonsflyt i prosessanlegg. Fagstudiet på 30 studiepoeng, gir innsikt på nye teknologiske løsninger, og hva de kan bidra med i den digitale utviklingen i industri- og teknologibedrifter. Det omfatter alt fra sensorer til kunstig intelligens.

Utdanningen er utviklet i samarbeid med flere sterke industri og teknologivirksomheter, som industriklyngen Powered by Telemark (tidligere Green Industry Cluster), Yara, Bilfinger, Emerson, TS Academy og Herøya Industripark.

Studere ved siden av jobb

Ivrige studenter, fagansvarlige og samarbeidspartnere i Fagskolen Vestfold Telemarks lærlingslab «Den Digitale Fabrikken» anbefaler fagstudiet i digitalisering og prosessteknikk på nett. Du kan studere ved siden av jobb og det eneste du trenger er din egen PC reklamerer fagskolen.

Ikke i tvil

Årets studenter er ikke i tvil om at framtiden er fjernstyrt og at digitalkompetanse er nøkkelen for å være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet framover.

Trener på «state of the art» styresystem

Trener på «state of the art» styresystem: Andreas Larsen, Emerson, forklarer styresystemet de har levert til kontrollrommet, som er hjertet i den Digitale læringsfabrikken. Interesserte studenter fv. stående bak, Kristoffer Sletvik, Mehdi Ahmadi, Jan Erik Gløersen (faglærer), fv. sittende Øystein Øverbø, Steffan Hunskaar, Katrine Willer Strand, Bjørnar Haaland.

Smart å ta fagstudiet – snakk med oss

Det sier tre av studentene vi har snakket med, Øystein Øverbø, 1.styrmann/SDPO, Katrine Willer Strand, prosessoperatør Knardalsstrand renseanlegg, Porsgrunn og Steffan Hunskaar, maskinist Bastø Fosen. De er kjempefornøyde.

Vi anbefaler studiet fagansvarlige fra Fagskolen Vestfold Telemark

Anbefaler: – Vi anbefaler studiet, her fra høyre, Øystein Øverbø, Katrine Willer Strand og Steffan Hunskaar sammen med studentkollega Bjørnar Haaland, og fagansvarlige fra Fagskolen Vestfold Telemark, Jan Erik Gløersen og Hans Ole Dyrseth foran Digitalfabrikkens testanlegg bygd inn i en container.

– Vi anbefaler studiet. Digitalisering er ferskvare, så det er viktig å få med seg siste fagkunnskap på feltet, sier studentene som alle studere ved siden av full jobb. Det er bare å søke, oppfordrer de.

Øystein Øverbø mener det er viktig å bli med på fagstudiet fordi teknologien utvikler seg enormt fort.

Får kunnskap til å foreslå nye løsninger

– Den kunnskapen jeg får her, hjelper meg til å se hva slags løsninger som faktisk finnes. Det styrker min posisjon, når jeg nå får forståelse for hvordan det faktisk fungerer og kan foreslå nye teknologi løsninger til en bedrift.

Ser fort besparelser

– Du ser jo fort nå med den digitaliseringen hvor du kan gjøre besparelser, sier Øystein. Blant annet med akustiske målinger der du hører tilstanden i anlegget, og kan spare bedriften for store vedlikeholdskostnader.

Lurt å studere teknologi og it

– Er du interessert i teknologien, og jeg tror, at de som tar en utdanning innenfor teknologi og vitenskap og IT bransjen, de gjør en lur avgjørelse.

Skaff deg et godt papir i hånda

– Jeg vil anbefale studier generelt på fagskolen Vestfold Telemark. Det er en liten kjennsgjerning i industrien. Har du utdanning fra Porsgrunn og Vestfold Telemark, så har du allerede et godt papir i hånda på grunn av all industrien rundt her.

– Alle som er interessert faget bør ta studiet, sier Kathrine Willer Strand, prosessoperatør på Knardalsstrand renseanlegg i Porsgrunn.

Gjøre prosesser bedre og enklere

Katrine er opptatt av yrket og brenner for faget.

– Studiet åpner øynene for ting man kan gjøre bedre i prosessen. Her får vi et dypdykk og ser hvordan ting henger sammen. Jeg ser mulighet for å bruke innsikten på jobb, gjøre forbedringer både på energisparing, HMS og vedlikehold.

Følg katrinewiller/shitqueen på Tiktok der hun deler arbeidshverdagen sin fra Knardalsstrand renseanlegg.

Lærer av hverandre

– Vi lærer av hverandre, roser Katrine som forteller at de har en egen teamsgruppe i tillegg til undervisning. Vi diskuterer oppgaver, og får nyttige innspill fra hverandre. Det har vært veldig bra.

– Alle som har interesse for faget bør ta studiet. Jeg kommer til å anbefale dette til vennegjengen min, som jobber i fagfeltet.

Steffan Hunskaar, maskinist i Bastø Fosen, ville ta mere fag for å henge med i en digitalisert og teknologisk framtid, styrke egen kompetanse og videreutvikle seg til å bli mer attraktiv i framtidige jobber.

Kunstig intelligens – spennende verktøy

Hva har vært det mest spennende til nå?

– Det er å se hvordan kunstig intelligens (AI) blir brukt, og hvordan det som et verktøy kan hjelpe, folk og bedrifter i arbeidet med å gjøre ting bedre, billigere og smartere. Det er ganske fascinerende hvordan du faktisk kan bygge videre på AI.

– Jeg vil absolutt anbefale studiet til alle som har tid og motivasjon, sier Steffan, som studerer ved siden av fulltid jobb.

Kjører i gang nytt studie til høsten

Jan Erik Gløersen, faglærer i digitalisering og prosessteknikk ønsker velkommen til nytt studieår.

Jan Erik Gløersen, fagansvarlig ved Fagskolen Vestfold Telemarks studiested i Innovasjonsbyen Herøya, Porsgrunn, forteller og viser fram læringslaben.  

Godt i gang- positiv respons

– Vi er godt i gang, sier Jan Erik. Vi har hatt en klasse før, så dette er andre, og nå rekrutterer vi til tredje kull.

– Responsen så langt er veldig positiv. Det er mye nytt vi lærer. Vi er jo i front på teknologi og digitale verktøy, blant annet sammen med Emerson og flere som bidrar.

Fagstudiet på 30 studiepoeng, gir innsikt på nye teknologiske løsninger, og hva de kan bidra med i den digitale utviklingen i industri- og teknologibedrifter. Det omfatter alt fra sensorer til kunstig intelligens.

Utviklet i samarbeid med sterke industriaktører

Fagskolen Vestfold Telemarks fagstudie i digitalisering og prosessteknikk springer ut fra samarbeid med sterke industri- og teknologiaktører som industriklyngen Powered by Telemark (tidligere Green Industry Cluster), Yara, Bilfinger, Emerson, TS Kompetansesenter og Herøya Industripark.

Fra besøk hos Pavels innovasjon

Besøk i bedrifter er en del av undervisningen i Digitalisering og Prosessteknikk.

Her er studentene på besøk hos Pavels Innovation i Porsgrunn, leverandør av serviceløsninger i multidisiplinære produktutviklings løp fra design til produksjon.

Lars Oddvar Nikolaisen i Pavels Innovation, forklarer 3D printing til interesserte studenter

Lars Oddvar Nikolaisen i Pavels Innovation, forklarer 3D printing til interesserte studenter fv. Bjørnar Haaland, Øystein Øverbø, Mehdi Ahmadi, Steffan Hunskaar, Kristoffer Sletvik og Katrine Willer Strand. 

Studentene ved Fagskolen Vestfold Telemark besøker Pavels innovasjon
Studentene ved Fagskolen Vestfold Telemark besøker Pavels innovasjon
Studentene ved Fagskolen Vestfold Telemark besøker Pavels innovasjon
Studentene ved Fagskolen Vestfold Telemark besøker Pavels innovasjon

Tekst/foto: Siri Krohn Fagervoll/siri@krohnfagervoll.no